Fördelar med att äga båten genom bolag

Det är många fördelar med att äga båten genom eget bolag, största fördelen är att du är juridisk ägare av båten, så oavsett vad som händer äger du din båt på riktigt. I ditt bolag behöver du inte betala moms på båten, bolaget lyfter momsen, eftersom båten används i företagets uthyrningsverksamhet. Du kan äga aktierna i det utländska bolaget som privatperson, eller genom ett svenskt aktiebolag.

För oss är det viktigt att du som båtköpare känner att du har full kontroll på din båt och ditt båtköp. Vi uppdaterar serviceboken som berättar när alla reparationer och övrig service är gjord på din båt. I slutet av varje säsong, i samband med att vi betalar ut dina hyresintäkter, får du en sammanställning av allt. Det är du som äger båten i ditt företag, med full insyn i all service, uthyrning och reparationer som sker.

Blogg