Dufour 530

Köpa enskrovsbåt på nätet

Dufour 530

Båtköp är ett stort steg som ofta kräver att man gör en hel del research, men med hjälp av ett

erfaret, svenskt bolag kan underlätta processen. Vi rekommenderar experterna på More

Sailing, som hjälper till med seglingsresor, uthyrning av båtar och även båtköp. Om man vill

köpa segelbåt i Medelhavet för uthyrning så kan man göra det på ett väldigt smidigt sätt med

hjälp av More Sailing. De hjälper till med finansiering av köp via bolag, erbjuder

rekommendationer gällande vilka segelbåtar som är populärast i området och tar hand om det

praktiska i deras charter management program. På detta sätt kan man undvika många problem

och frågetecken som vanligtvis uppstår när man ska köpa yacht eller annan typ av segelbåt i

Medelhavet.

Hur fungerar då köp av segelbåt för uthyrning? Modellen är ganska flexibel och erbjuder

några alternativ man kan välja mellan beroende på vilka preferenser man har gällande budget,

krav på intäkter och vilken typ av båt man vill ha. Om du vill köpa en enskrovsbåt som har

hög efterfrågan på marknaden rekommenderar vi att du frågar experterna vilken typ av båt

som är mest lämplig. När man köper segelbåt inom charter management programmet äger

man sin båt till hundra procent och står som ägare direkt, men samtidigt har man möjligheten

att välja att betala hela summan direkt eller betala 55% och finansiera resten med intäkterna

som kommer från uthyrningen.

Köparen kan välja mellan två olika intäktsmodeller: prestationsbaserad eller garanterad

inkomst. Den garanterade intäkten räknas ut i förhållande till båtpriset och betalas sedan

månadsvis. Om man däremot har hopp om att intäkterna från uthyrning kommer att stiga

inom fem år från att man har köpt sin segelbåt kan man välja prestationsbaserad inkomst. För

mer information om hur du kan köpa enskrovsbåt på nätet för uthyrning, ta kontakt med de

hjälpsamma experterna på Moresailing.se.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn